• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Opłaty rekrutacyjne

| Sambor Guze

Szanowni Państwo,

  1. Tytuł przelewu za opłatę rekrutacyjną powinien mieć postać: Nazwisko/Skrót Wydziału (tj. WE, WM, WN, WZNJ)/Kod Kierunku podany w IRK/2023.

Przykład.

Jeżeli ktoś chce dokonać opłaty za Kierunek Informatyka na Wydziale Elektrycznym, to tytuł przelewu będzie miał postać: Nazwisko/WE/IN-S1O/2023.

 

2. Przypominamy, iż w  przypadku, gdy wybrano więcej niż jeden kierunek studiów określonego stopnia (pierwszego/drugiego) i trybu (stacjonarne/niestcjonarne) to aby być branym pod uwagę w rekrutacji musi być z każdym z nich powiązana opłata rekrutacyjna. Jeżeli opłat jest mniej  niż wskazanych kierunków studiów, wówczas należy w sekcji  "Płatności" wskazać priorytet kierunku, którego mają dotyczyć dokonane opłaty.