• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Confirmation of knowledge of the Polish language for foreigners

| Sambor Guze

Ladies and Gentlemen

Foreign candidates for studies in Polish who do not have a confirmation of knowledge of the Polish language at the B1 level should take the exam. It will occur on July 17, 2023, from 9:00 to 17:00.

 

Please submit your applications by July 14, 2023, to the following e-mail address: pror.k@umg.edu.pl.

Recruitment fee

| Sambor Guze

Szanowni Państwo,

  1. Tytuł przelewu za opłatę rekrutacyjną powinien mieć postać: Nazwisko/Skrót Wydziału (tj. WE, WM, WN, WZNJ)/Kod Kierunku podany w IRK/2023.

Przykład.

Jeżeli ktoś chce dokonać opłaty za Kierunek Informatyka na Wydziale Elektrycznym, to tytuł przelewu będzie miał postać: Nazwisko/WE/IN-S1O/2023.

 

2. Przypominamy, iż w  przypadku, gdy wybrano więcej niż jeden kierunek studiów określonego stopnia (pierwszego/drugiego) i trybu (stacjonarne/niestcjonarne) to aby być branym pod uwagę w rekrutacji musi być z każdym z nich powiązana opłata rekrutacyjna. Jeżeli opłat jest mniej  niż wskazanych kierunków studiów, wówczas należy w sekcji  "Płatności" wskazać priorytet kierunku, którego mają dotyczyć dokonane opłaty.